Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van FLOAT & RELAX ROERMOND.

De persoonsgegevens die door FLOAT & RELAX Roermond worden verzameld en verwerkt, kunnen binnen FLOAT & RELAX ROERMOND worden doorgegeven en verwerkt voor de doelen en onder voorwaarden zoals vermeld in deze Privacyverklaring.  Het betreft hierbij zowel de persoonsgegevens die door middel van de website (floatenrelax.nl) worden verzameld alsmede de gegevens die telefonisch of ter plaatse door FLOAT & RELAX ROERMOND worden verzameld. FLOAT & RELAX ROERMOND neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen.

1. Wie is FLOAT & RELAX ROERMOND?
FLOAT & RELAX ROERMOND verricht diensten op het gebied van wellness , zoals floating en zouttherapie en verkoopt hieraan gerelateerde producten.

2. Welke informatie wordt door FLOAT & RELAX ROERMOND verzameld?
Als u gebruikt maakt van de diensten van FLOAT & RELAX ROERMOND vragen wij u bij het invullen van uw reservering of aankoop van een kadobon (telefonisch, ter plekke of op de website) om persoonsgegevens. FLOAT & RELAX ROERMOND kan om de volgende gegevens vragen: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?
FLOAT & RELAX ROERMOND gebruikt uw gegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld een reservering zijn of de aankoop van een kadobon. FLOAT & RELAX ROERMOND verwerkt uw gegevens om telefonisch, per mail of per post, contact met u te kunnen opnemen als dat noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

4. Op welke wijze beschermt FLOAT & RELAX ROERMOND uw gegevens?  
FLOAT & RELAX ROERMOND heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig verwerking.

5. Bewaren van uw gegevens
FLOAT & RELAX ROERMOND bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en worden verwerkt.

6. Gebruik door derden
FLOAT & RELAX ROERMOND verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

7. Verantwoordelijkheid
Op de website wordt gebruik gemaakt van content van derden. Er kunnen tevens hyperlinks zijn opgenomen waardoor u de website verlaat en op de websites van derde partijen terechtkomt. FLOAT & RELAX ROERMOND heeft geen zeggenschap over de content van derden en/ of de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze content van derden en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage sturen naar info@floatenrelax.nl FLOAT & RELAX ROERMOND zal dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

9.Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden online bekendgemaakt.

10. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de Privacyverklaring dan kunt u mailen naar info@floatenrelax.nl